O nás

Naše katedra, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, je jednou z nejstarších kateder na Ostravské univerzitě. Její historie sahá až do 50. let minulého století, kdy byla založena Katedra geografie na tehdejší Pedagogické fakultě. Po vzniku Ostravské univerzity v roce 1991 nalezla své současné místo na Přírodovědecké fakultě. Zde došlo také v roce 1996 k rozdělení na dvě části – Katedru fyzické geografie a geoekologie a Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Za více než deset let své samostatné existence se stala respektovaným a uznávaným pracovištěm ve sféře společenskovědních disciplín geografie, a to nejen v České republice, ale také v prostoru Střední Evropy. V současnosti zde působí dvě desítky pedagogů, kteří se specializují na jednotlivé geografické obory a světové makroregiony. Na výuce se rovněž podílí 15 externích lektorů, kteří převážně zajišťují výuku cizích jazyků nebo vedou předměty, které jsou primárně zaměřeny na praxi. Cílem katedry je vytvářet atraktivní a přátelské prostředí pro vysokoškolské vzdělání studentů v bakalářském, magisterském a také doktorském studiu, a díky nabídce reflektující neustále se měnící požadavky trhu práce i vysokou šanci pro uplatnění studentů v profesním životě.

Členové katedry sociální geografie a regionálního rozvoje:

Kompletní personální složení.