Nabízíme rozšiřující studium Geografie pro učitele

OU_cz_cbKatedra sociální geografie nabízí dva typy rozšiřujícího studia pro učitele:

  1. Tím prvním je Rozšiřující studium geografie – rozšíření o obor, které je určeno učitelům, kteří již nějakou učitelskou aprobaci vystudovali a potřebují získat aprobaci k výuce geografie.
  2. Tím druhým je Rozšiřující studium geografie – rozšíření ze ZŠ na SŠ, toto studium je určeno pro učitele, kteří mají vystudovánu geografii pro základní školy a potřebují získat geografickou aprobaci pro střední školy.

Rozšiřující studium Geografie – rozšíření o obor

Číslo akreditace: 38 314/2012-201-661
Délka studia: 6 semestrů (196 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 36 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 12 000,- Kč/akademický rok)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná (kombinace přímé výuky a samostudia)

Výuka probíhá formou tutoriálů v semestrech akademického roku dle stanoveného rozvrhu vždy v pátky od 14:00 do 18:00 hodin na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, Slezská Ostrava.

Celé studium je po úspěšném splnění všech požadavků zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou.

Seznam předmětů a jejich zařazení do jednotlivých semestrů si můžete prohlédnout zde.

Absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Rozšiřující studium Geografie – rozšíření ze ZŠ na SŠ

Číslo akreditace: 10 965/2011-25-168
Délka studia: 3 semestry (98 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 15 000,- Kč
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná

Studium je určeno absolventům učitelského směru ZŠ oboru geografie. Výuka probíhá formou tutoriálů v semestrech akademického roku dle stanoveného rozvrhu vždy v pátky od 14.00 do 1.800 hodin na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Chittussiho 10, Slezská Ostrava.

Celé studium je po úspěšném získání všech zápočtů předepsaných předmětů zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí.

Seznam předmětů a jejich zařazení do jednotlivých semestrů si můžete prohlédnout zde.

Obě tato studia jsou akreditována na MŠMT – DVPP – (studium podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) – absolventi získají osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace.

Pokud máte zájem o rozšíření své aprobace, kontaktujte didaktičku katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Mgr. Barbaru Mravcovou na barbara.mravcova@osu.cz.