Archiv Blogu

Blogy našich studentů: Politická geografie ve filmu pohledem Lenky

Lenka Jacková je studentkou Politické a kulturní geografie a dlouhodobě se zajímá o problematiku populární geopolitiky. Pročtěte si její velmi zajímavý blog: http://filmy-pkg.blogspot.cz

Označeno v Pro studenty, Pro zájemce

Blogy našich studentů na Erasmu: Tereza v Münsteru

Mnozí naši studenti pobývající na Erasmus pobytu na jedné z našich partnerských zahraničních univerzit si píší internetové „deníčky“, aby se mohli podělit o své zkušenosti. Tento zimní semestr (2013) pobývá Tereza Tennerová (studentka Politické a kulturní geografie) na Geografickém institutu

Označeno v Pro studenty, Pro zájemce

Úspěch studentů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na celostátní soutěži studentských vědeckých prací z oboru geografie

27. září 2013 proběhl na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou České geografické společnosti devátý ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a současně třetí ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka. Do soutěže bylo přihlášeno pět nejkvalitnějších geografických

Označeno v Pro studenty, Události

Uplatnitelnost absolventů geografie

Objektem studia současné geografie se stává celá škála společenského života, geografie se snaží o identifikaci, analýzu a řešení skutečných společenských problémů (Sýkora, Pavlínek, 1993). V posledních letech jsou předmětem výzkumu geografie změny ve složení obyvatelstva, otázky lokálního a regionálního rozvoje, mezinárodní

Označeno v Pro absolventy, Pro studenty, Pro zájemce

Proč by měl geograf umět statistiku?

‘I keep saying the sexy job in the next ten years will be statisticians… The ability to take data – to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it

Označeno v Pro studenty

Nabídka výzkumných stipendií v Turecku

Výzkumná stipendia nabízená v rámci programu „“ Turecko nabízí v rámci svého stipendijního programu „Türkiye Burslari“ („Türkiye Scholarship Program“) mj. výzkumná stipendia („Research Scholarships“). Jsou určena pro žadatele ze zahraničí a umožňují výzkumné pobyty v Turecku v délce 3-12 měsíců. O

Označeno v Nabídky, Pro studenty