Archiv autora: Monika Šumberová

Jaká je kvalita života v centru Ostravy?

Dodnes se neví, co přesně obyvatele do centra přitahuje, nebo naopak proč se z něj lidé stěhují pryč. A to byl jeden z důvodů, proč Ostravská univerzita nastartovala výzkum na toto téma. Zároveň poslouží pro zjištění spokojenosti současných obyvatel Moravské Ostravy a

Označeno s:

Blogy našich studentů: Politická geografie ve filmu pohledem Lenky

Lenka Jacková je studentkou Politické a kulturní geografie a dlouhodobě se zajímá o problematiku populární geopolitiky. Pročtěte si její velmi zajímavý blog: http://filmy-pkg.blogspot.cz

Nabízíme rozšiřující studium Geografie pro učitele

Katedra sociální geografie nabízí dva typy rozšiřujícího studia pro učitele: Tím prvním je Rozšiřující studium geografie – rozšíření o obor, které je určeno učitelům, kteří již nějakou učitelskou aprobaci vystudovali a potřebují získat aprobaci k výuce geografie. Tím druhým je Rozšiřující studium geografie

Blogy našich studentů na Erasmu: Tereza v Münsteru

Mnozí naši studenti pobývající na Erasmus pobytu na jedné z našich partnerských zahraničních univerzit si píší internetové „deníčky“, aby se mohli podělit o své zkušenosti. Tento zimní semestr (2013) pobývá Tereza Tennerová (studentka Politické a kulturní geografie) na Geografickém institutu

Úspěch studentů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na celostátní soutěži studentských vědeckých prací z oboru geografie

27. září 2013 proběhl na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou České geografické společnosti devátý ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a současně třetí ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka. Do soutěže bylo přihlášeno pět nejkvalitnějších geografických

Uplatnitelnost absolventů geografie

Objektem studia současné geografie se stává celá škála společenského života, geografie se snaží o identifikaci, analýzu a řešení skutečných společenských problémů (Sýkora, Pavlínek, 1993). V posledních letech jsou předmětem výzkumu geografie změny ve složení obyvatelstva, otázky lokálního a regionálního rozvoje, mezinárodní

Proč by měl geograf umět statistiku?

‘I keep saying the sexy job in the next ten years will be statisticians… The ability to take data – to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it

Proč studovat geografii v Ostravě

Profesní příprava geografů v Česku i na Slovensku je zabezpečována na celé řadě univerzit, naše katedra Vám však nabízí něco, co jinde nenajdete. Ostravská geografie se od počátku 90. let snažila jít vlastní cestou a nekopírovala studijní obory, které nabízela Univerzita Karlova, Univerzita Palackého

Nabídka výzkumných stipendií v Turecku

Výzkumná stipendia nabízená v rámci programu „“ Turecko nabízí v rámci svého stipendijního programu „Türkiye Burslari“ („Türkiye Scholarship Program“) mj. výzkumná stipendia („Research Scholarships“). Jsou určena pro žadatele ze zahraničí a umožňují výzkumné pobyty v Turecku v délce 3-12 měsíců. O

Volunteering Abroad for Geography Faculty & Students

GoEco is providing global volunteering opportunities for university **students, faculty, and staff of Geography.**Volunteers can choose from a variety of placements focusing on research and data collection, environmental conservation, and community development initiatives; using their knowledge and skills to provide a personal contribution. The South

Top